Dana

Zoals vele van de oefeningen en rituelen in het Purpose Discovery programma is ook het geven van ‘dana’ een rituele handeling die ontleend is aan een oude traditie. Ik dit geval het Boeddhisme.

WAT IS DANA?

DANA IN HET KORT
Dana is een gift vanuit je hart, die je waardering weerspiegelt en symboliseert. Daarnaast heeft dana een praktisch doel: het voortbestaan van de groep door bij te dragen aan het levensonderhoud van de leraar.

DANA KOMT UIT HET BOEDDHISME
In het Pali heeft het woord dana verschillende betekenissen van geven, vrijgevigheid, donatie of ruimhartigheid.

In de leer van de boeddha speelt het begrip dana een belangrijke rol. Het wordt gezien als de belangrijkste stap in de innerlijke bevrijding van boosheid, begeerte en verblinding.

Dana is tevens de uitdrukking van de waardering, verbinding en saamhorigheid tussen gever en ontvanger.

Het is een uitdrukking van verbondenheid tussen de beoefenaar en de leraar.
Het is een bijdrage van de beoefenaar om de sangha (groep) van beoefenaren draaiend te houden.
Dana wordt onderscheiden in materiële dana, diensten dana en dhamma dana.

Materiële dana is het schenken van geld en goederen.
Diensten dana is het vrijwillig verrichten van werkzaamheden en het geven van goede wensen.
Dhamma (dharma) dana is het vrijwillig geven van kennis en onderricht van de Boeddha aan derden.
Dana is direct verbonden met het verkrijgen van goede verdiensten die nodig zijn om nibbana of nirwana (de hoogste staat van de mensheid) te bereiken.

De beste manier voor een boeddhist om rendement uit de dana te halen is om telkens bij het schenken van de dana, even stil te staan en deze voornemens in het hart uit te spreken:

“Moge mijn gift
de voorwaarde voor realisatie van mijn Soul’s Purpose worden”.

In de praktijk werkt het als volgt. Aan het einde van jouw deelname aan het Purpose Discovery programma zal aan je worden gevraagd welke vorm jouw dana heeft. Wanneer je voor een financiële dana kiest zal er een factuur worden opgemaakt waarbij over jouw dana 21% BTW zal worden berekend. Deze factuur kan dan (voor ZZPers of voor jouw werkgever) in de bedrijfsadministratie worden verwerkt.